"Tala är silver, sjunga är guld"
-Anonym körsångare
 
 
 

Informationen på Omkvädets hemsida avses vara rätt vid det tillfälle då det publiceras. Omkvädet tar dock ej ansvar för om den ej är det. Ej heller för fel som kan uppstå vid användning av informationen.

Omkvädet lämnar ingen garanti för innehållet på sidan.

Omkvädet tar inget ansvar för reklam och annan information som ej publicerats av Omkvädet.

Omkvädet har länkar till andra sidor. Omkvädet tar ej ansvar för vad de publicerar på sina sidor.

Omkvädet tar ej ansvar för om datorn tar skada vid användning av Omkvädets hemsida. Ej heller om du får in virus på datorn.

Viktig information | http://www.omkvadet.se | webmaster | © Omkvädet 2002-2019 | Design Andreas Hall