"Tala är silver, sjunga är guld"
-Anonym körsångare
 
 
 

Sångkören Omkvädet

ångkören Omkvädet har anor från 1952 då Vikingstads sångkör bildades. 1985 bytte Vikingstads sångkör namn till Sångkören Omkvädet. För mer information se historiken år för år. Där kan du även läsa om intressanta fakta och om tidigare dirigenter och kantorer.

 

Var kommer ordet omkväde ifrån?

å medeltiden förekom det ballader. En ballad var en berättelse som framfördes i samband med sång musik och dans. En försångare stod inne i ringen av dansande och sjöng berättelsen, de olika stroferna. Ibland ackompanjerades han av en eller flera spelmän. De dansande stämde in i omkvädet eller refrängen.

Balladen var ämnad för en adlig publik men spred sig till de lägre sociala skikten. Den hade sin blomstringstid under 1300-talet i Norden och England.

Viktig information | http://www.omkvadet.se | webmaster | © Omkvädet 2002-2019 | Design Andreas Hall