"Tala är silver, sjunga är guld"
-Anonym körsångare
 
 
 

ångkören Omkvädets dirigent heter Håkan "Pettson" Petersson. Han är född 1953 och är utbildad kantor.

Sin egen erfarenhet inom körsång fick han i Linköpings oratoriekör, där han sjöng bas i 20 år. Han började sin karriär som kördirigent 1976.

 

åkan spelar många instrument framörallt orgel, piano och fiol. Röstmässigt kallar han sig baryton.

Folkmusik, visor och klassiskmusik ligger honom varmt om hjärtat. Dock ogillar han nyare körmusik.

Han har en förmåga att entuisiasmera sångarna till lyckade prestationer.

Viktig information | http://www.omkvadet.se | webmaster | © Omkvädet 2002-2019 | Design Andreas Hall