"Tala är silver, sjunga är guld"
-Anonym körsångare
 
 
 

Omkvädet har för närvande inte möjlighet att ta emor fler nya körmedlemmar!

 

Börja Sjunga

ören välkomnar dock personer med sångarbakgrund vid ev. utträde. Har du tidigare sjungit i skolkör, kyrkokör eller i något annat sångsammanhang och åter vill uppleva sångglädje och gemenskap?

Kostnaden för att sjunga i Omkvädet är för närvarande 250kr / termin. Detta kan komma att ändras i framtiden.

Varje år hålls ett seminarium för körmedlemmarna. Det är till för att få tillfälle till mer intensiv instudering av ny repertoar. Men även för att lära känna varandra och ha roligt tillsammans!

är Du intresserad ? Kontakta körledaren Håkan Peterson

Viktig information | http://www.omkvadet.se | webmaster | © Omkvädet 2002-2019 | Design Andreas Hall